OM Rotary yrkesnätverk i Uppsala

Kontaktuppgifter till Uppsala Professional @Uppsala Rotaryklubb (Ups RK)

Lina Sors Emilsson

Mail: lina.emilsson@upptech.uu.se

       Tele: 0707 34 47 48


Arbetskommitte 2021

Mitt under Corona-pandemin 2020 startade vi ett nytt slags yrkesnätverk i Rotarys anda: Service above self. Vi ville prova en ny form av Rotarymöten som kan inkludera fler.

Rotary är ett internationellt nätverk med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder. I Uppsala startade den första klubben 1936 och idag finns här åtta klubbar. Varje vecka träffas man över en lunch eller frukost. Formatet är uppskattat, men passar inte alla. Via Rotary yrkesnätverk i Uppsala går Uppsalas alla Rotaryklubbar samman och provar på ett nytt sätt att träffas och där vi även har ett tydligt fokus på att stimulera kompetens relaterade nätverk och bidra till samhället via våra professionella expertiser.  Tanken är att det ska vara:

  • Tydligare fokus på nytta i yrkeslivet via professionella kompetenser
  • Lättare att närvara digitalt
  • Lättare för icke-medlemmar att vara med

Vi ska nu prova detta under en period och utvärdera. Hoppas ni gillar det!  

Vi tar tacksamt emot förslag på föreläsare, ämnen och förslag på hur vi kan utveckla konceptet!