Kalendarium

Rotary yrkesnätverk i Uppsala 

Aktiviteter 2021 - Torsdagar 18.00 


18 februari 2021 - 3x15 möte 

Gäst: Björn Klemming, Rotary Yrkestjänst i  Stockholm

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bj%C3%B6rn-klemming-7944612/

Björn är en engagerad rotarian och inspirerar till många olika aktiviteter inom Rotarys Yrkestjänst. Han talar om hur yrkestjänsten fungerar i Stockholm och hur vi i Uppsala kan dra nytta av deras erfarenheter. Han berör också hur yrkesverksamma kan få utbyte av Rotary enligt diskussionsfrågorna nedan.  Deltagarfråga att diskutera:

Hur Rotary kan bidra till medlemmarnas professionella utveckling och framgång. Vilka ämnen som kan vara yrkesrelevanta för gästtalare att berätta om. Hur olika kompetenser kan ha utbyte av varandra inom Rotarys yrksetjänst.

11 mars 2021 at 18:00 - 3x15 möte Rotary yrkesnätverk i Uppsala

Gäst: Lena Strålsjö Utbildningsledare vid Uppsala universitet

Linkedin: www.linkedin.com/in/lena-str%C3%A5lsj%C3%B6-9718b942/?originalSubdomain=se 

Zoom: https://zoom.us/j/92670733762  

Titel: Kompetensutveckling för framtiden

Lena arbetar med att ta fram strategier vid Uppsala universitet för livs långt lärande, det vill säga kurser för att bidra till kompetensutveckling av yrkesverksamma i den offentliga och privata sektorn. Detta är ett uppdrag som givits till Sveriges lärosäten via regeringens nya forskningsproposition. Den stora frågan nu vilka kurser som är värdefulla för näringslivet och hur ska dessa utbildningsinsatser levereras för att yrkesverksamma skall kunna delta och tillgodo göra sig dem?Deltagarfråga att diskutera:

Utifrån ditt företags perspektiv, hur ser du att universitetet kan bidra till att kompetensutveckla medarbetare i din branch nu och i framtiden?


18 mars 2021 at 18:00 - Stargrind Tech-creation stories

Gäst: Viktor Nordmark Co-Founder & CMO at Hubert

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/viktor-nordmark-a974668a/ 

Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/66411574354 

A tech creation journey moving from a university student project to a growing business.

Meet Viktor Nordmark Co-founder and CMO at Hubert when he visits Stargrind tech creation stories.. Viktor will share the journey of Huber, a technical solution made to automatically conduct personal chat interviews on a large scale. A teach solution that over time and with customer centered pivoting developed in to an AI recruiting platform helping hiring teams crush it. Join us learn from Viktors experiences and ask your questions.


25 mars 2021 at 18:00 - Uppsala Meetup & Entrepreneurship journey

Lyssna till en entreprenörsresa samt pitchar från nya start-ups i Uppsala och drivna ungdomar från ungföretagsamhet. Så fort Covid tillåter öppnar vi även upp för fysiska Meetups där vi alla kan mingla och nätverka över professioner och generationer för ett blomstrande företagsklimat i Uppsala.

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66811665210 


8 april 2021 18.00- 3x15 möte Rotary yrkesnätverk i Uppsala

Gäst: Kim Hulten, VD för Sigtuna Stadsängar

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kimhulten/ 

Zoom: https://zoom.us/j/92670733762 

Hållbara affärsmodeller

I Sigtuna stadsängar skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. Kim Hulten, VD för Sigtuna Stadsängar, berättar om hur de jobbar med en hållbar affärmodell, bl a genom utökad medborgardialog, mervärden för närboende (nya motionsspår och bättre service), att ekonomiskt premiera insatser som stärker hållbarheten inom den nya stadsdelen och ge tillbaka till välgörande ändamål lokalt och globalt

Deltagarfråga att diskutera:

Vad gör ni i er verksamhet idag för att främja en hållbar utveckling (socialt, ekologiskt och ekonomiskt)? Hur kan detta utvecklas och även bli en lönsam del i er affärsmodell?

Tips inför seminariet:

Testa dina förkunskaper vad som menas med hållbar utveckling, Agenda 2030 och de globala målen, samt få tips på vad du kan göra själv: https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/ 


15 april 2021 at 18:00 - Stargrind Tech-creation stories

Gäst: Emelie Gustafson CEO at Symptoms Europe 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/emelie-gustafson-62406327/?originalSubdomain=se

Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/66411574354


This week Stargrind Tech-creation story is visited by Emelie Gustafson CEO at the start-up company Symptoms Europe AB. Emelie will talk about the journey from an idea for patients health and wellbeing to a technical solution. Most importantly she will adress what it takes to get this technical solution to the market where it can make a difference for peoples life and the healthcare system.

Symptoms is a digital patient-centred system for registering, compiling, and visualizing symptoms, functions and quality of life, and sharing those data with health care providers, in order to drive value-based, person-centred and equal healthcare.


29 april 2021 at 18:00 - Uppsala Meetup & Entrepreneurship journey

Lyssna till en entreprenörsresa samt pitchar från nya start-ups i Uppsala och drivna ungdomar från ungföretagsamhet. Så fort Covid tillåter öppnar vi även upp för fysiska Meetups där vi alla kan mingla och nätverka över professioner och generationer för ett blomstrande  företagsklimat i Uppsala.  

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66811665210 


20 May 2021 at 18:00 - Stargrind Tech-creation stories

Gäst: Sinisa Strbac, Chief Robot Trainer at Tengai Unbiased

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sinisast/ 

Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/66411574354 


27 maj 2021 at 18:00 - Uppsala Meetup & Entrepreneurship journey

Lyssna till en entreprenörsresa samt pitchar från nya start-ups i Uppsala och drivna ungdomar från ungföretagsamhet. Så fort Covid tillåter öppnar vi även upp för fysiska Meetups där vi alla kan mingla och nätverka över professioner och generationer för ett blomstrande företagsklimat i Uppsala.

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66811665210 


10 juni 2021 18.00- 3x15 möte Rotary kompetensnätverk i Uppsala

Gäst: Laura Hartman, Hållbarhetschef Uppsala Kommun

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/laura-hartman-ab681b78/

Zoom: https://zoom.us/j/92670733762 

Titel: Tillitsbaserad styrning och ledning

I de flesta organisationer är medarbetarnas professionella kompetens och erfarenhet den allra viktigaste resursen. Ändå slösas den ofta bort genom onödiga administrativa bördor och en kontroll som i styr medarbetarna att fokusera på det som mäts, snarare än på det som skapar värde. Laura Hartman ger oss tankar om hur verksamheterna kan styras och ledas med mer tillit så att proffsen får vara proffs och resultatet blir bättre.

Deltagarfråga att diskutera: Hur arbetar din organisation för att ta vara på medarbetarnas kompetens och mäta arbetets kvalité istället för kvantitet, antal möten, kunder, leveranser mm ?