Om Entrepreeurship story-Möten i Samverkan

Varannan torsdag träffas vi 17:15 via zoom för att lyssna till en entreprenörsresa


Här finns Zoom-länk till URPs fysiska möten

uu-se.zoom.us/j/62475264893

Deltagar ID: 454447Dessa möten sker på engelska och är fysiska med möjlighet till zoom deltagande. Mötesplatsen är Kulturpunkten, Gottsunda centrum och föreläsningar organiseras av Stargrind i samverkan med vår Rotaryklubb, Uppsala kommun och EIT Health, Uppsala universitet och Entreprenörstaden Uppsala.

Gratis. Stargrind ordnar föredrag, Uppsala kommun ordnar med frukost och alla som är intresserade är välkomna.

På grund av nuvarande situation med Corona är det fysiska deltagandet begränsat till 25 personer. Anmälan krävs för fysiskt deltagande. Alla som är intresserade är välkomna att lyssna till våra Entreprenörers resa via zoom.

Så går det till:

Enkelt: Gå till kalendern, anmäl dig och indikera om du vill delta fysiskt eller via zoom. Du får meddelande en vecka innan seminariet om du får en plats till det fysiska mötet eller inte.

Vid dessa frukostmöten delar en entreprenör med sig av sin resa. Mötet är ett nätverks forum över generationsgränser där Rotarianer, Stargrinds aspirerande tech entreprenörer, arbetssökande i Gottsunda, universitetet studenter och intresserade är välkomna att mötas och dela tankar och erfarenheter om entreprenörskap och professionell utveckling.