Ett öppet kompetensnätverk där vi tillsammans bidrar till professionell utveckling och framgång.

Gratis och vi välkomnar både dig som är Rotarymedlem och dig som är intresserad.

 Torsdagar 18:00 - 18:45

våren 2021

Om våra digitala 3x15-möten

Dessa möten sker på svenska via Zoom, vilka datum ser du i kalendern. Vid våra webbinarier har vi inbjudna experter som introducerar olika yrkesaktuella ämnen.  Under det digitala seminariet diskuteras även det presenterade ämnet i mindre grupper och i plenum tillsammans med föredragshållaren. Målet med URP är att bidra med information, möjliggöra lärande och underlätta etablering av professionellt värdefulla nätverk. 

Gratis. Vi välkomnar både dig som är Rotarymedlem och dig som är intresserad.


Zoom länk till 3x15 möten: 

I samverkan med Stargrind 
En ideell organisation för att demokratisera tech-entreprenörskap och tech-talang karriärer.  


- Inspirationsföreläsningar - Ta del av hur olika tekniklösningar har gått i från ide till ett värdebyggande och växande företag. Observera att dessa samtal genomförs på engelska 


- Meetups - En mötesplats där vi träffas över profession och generationsgränser för att lära av varndra och bygga nätverk. Under våren 2021 sker dessa digitalt och inkluderar entreprenöriell insperationsföreläsning  och företagspresentationer från ungföretagsamhet och unga lovande entreprenörer. Vid mötena deltar även en kompetensjury som ger presentatörerna återkoppliong på deras företagsideer och/eller verksamheter. Observera att dessa möten genomförs på engelska


Välkomna!  


Vi tipsar om Upptalk Weekly


Uppsala universitets populärvetenskapliga möten 

via zoom


Se denna länk för agenda och zoom-länkar